KOVID - AKTUÁLNE PRAVIDLÁ

 Pravidlá, ktoré je v rámci návštevy Kina Kultúra potrebné dodržiavať:

  • vstup do kina a pobyt v kine je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor),
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • v priestoroch kina sa zakazuje konzumácia jedál alebo nápojov,
  • obmedzený predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať. Dovolená maximálna kapacita pri predstavení je maximálne do počtu 150 zákazníkov v interiéri,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
  • pri vstupe do budovy použite dezinfekciu na ruky,
  • v priestoroch kina je zakázané podávať si ruky,
  • v priestoroch kina dodržujte rozostupy minimálne 2 metre (pri pokladni počas nákupu vstupeniek, počas vstupu do kinosály a po skončení predstavenia),
  • v kinosále zaujmite miesta, ktoré sú už vyznačené na vašej vstupenke a rešpektujte prípadné usmernenia personálu.

 Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u Vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia.

DRŽÍME VÁM MIESTO!

Nájdi svoj film